Tư vấn cho Hội viên – niềm vui thầm lặng

Tư vấn cho Hội viên – niềm vui thầm lặng Trong Nhiệm kỳ VII, công tác tư vấn pháp luật cho Hội viên được Ban chấp hành VLA rất quan tâm, do Tiểu ban tư vấn pháp luật gồm các luật sư, trọng tài viên, chuyên gia về logistics đảm trách. Văn phòng VLA chịu trách...

Năng động sáng tạo, gắn kết Hội viên đưa VLA lên một bước phát triển mới trong Nhiệm kỳ VIII

Năng động sáng tạo, gắn kết Hội viên đưa VLA lên một bước phát triển mới trong Nhiệm kỳ VIII Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong Nhiệm kỳ VII (2015 – 2021), Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cần đề ra những kế hoạch hoạt động mang tính đột...

Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Hộ chiếu logistics thế giới 2021: “Hình thành con đường phía trước cho tương lai của vận tải hàng hóa và logistics”

Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Hộ chiếu logistics thế giới 2021: “Hình thành con đường phía trước cho tương lai của vận tải hàng hóa và logistics” Ngày 08/6/2021, Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về Hộ chiếu logistics thế giới (WLP) với chủ đề “Hình thành con đường...