Contents

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VIII VLA (2021-2024)

Ngày 21/5/2021, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam tiến hành tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ VIII (2021-2024) để tổng kết thành tích hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII giai đoạn (2016-2020) và đề ra phương hướng hoạt động của Nhiệm kỳ VIII, bầu chọn nhân sự mới cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII (2021-2024).

Hiệp hội VLA kêu gọi Hội viên hãy sáng suốt lựa chọn những ứng viên ưu tú cho Nhiệm kỳ VIII của Hiệp hội. Danh sách ứng viên:

 

Theo VLA

Tin khác cùng danh mục

Tin khác ngoài danh mục

https://www.vla.com.vn/danh-sach-ung-vien-dai-hoi-nhiem-ky-viii-vla-2021-2024.html

ĐÁNH GIÁ 5 SAO